дитяча психологія

медицина, народная медицина, рефераты по медицине, рефераты медицина

психологія людей, психологія спілкування

соціальна психологія, практична психологія, психологія відносин, психологія праці

психологія особистості, вікова психологія

дитяча психологія, психологія людей

психологія спілкування

официальный сайт на украинском языке

официальный сайт на русском языке

энциклопедия, здоровое питание, правильное питание

8 044 497 1171 Дізнайтесь більше. практична психологія, психологія відносин

 

 

Про коледж

коледж, училище, медичний коледж, сестринська справа, сестринський процесс, медичний портал

Медсестри - бакалаври

медична сестра, медичне училище, сестринський процесс, вища освіта, вища медичне освіта

Медичні сестри

студенти, медичні спеціальності, медицина, здоров'я, сестринський догляд, робота для студентів

Фельдшери

студенти, медичні спеціальності, медицина, здоров'я, сестринський догляд, робота для студентів

Студенти

фельдшер, лікування, лечебное дело, здоров'я, диагноз

Викладачі

преподаватели, тренеры, освіта, обучение, учеба, специальность

Як поступити

как поступить, экзамены, без экзаменов, платно, бесплатно

Зв'язок з нами

связь с нами, карта, телефоны, адреса, справояник

 

Безкоштовно

Конкурси

Учбова база

Викладання

Навчання

Практика

Випускники

Професіоналізм

Студ. містечко

Сторінка батьків

Реферати,

рецепти,

поради,

не традиц_йна медицина

 

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяСоціологія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяПсихологія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяМікробіологія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяАнатомія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяФізіологія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяСестринська справа

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяХірургія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяПедіатрія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяОфтальмологія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяДерматологія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяАкушерство

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяГінекологія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяФізіотерапія

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологіяМедична інформатика

 

косметология, красота, женщины, алкоголизм, очищение организма

 

соціальна психологія, практична психологія, психологія відносин, психологія праці, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія, психологія людей, психологія спілкування

Психологія

практична психологія, психологія відносин

Досвідчені викладачі зробили навчання легким та цікавим

 

уществует много разделов психологии. Например: социальная психология, практическая психология, психология людей, психология отношений

Мицикова

Тетяна Володимирівна

Заст. директора з практики,

 викладач психології

 

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Психологія - це одна з наук про людину.  Об'єктом  її  вивчення є  одна з найскладніших сфер  життєдіяльності  людини -   психіка.           

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Психічна  активність людини направлена на різні об'єкти. 

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Задовольняючи  свої матеріальні і духовні  потреби,  як обов'язкові умови життя, людина шукає і одержує з навколишнього середовища необхідні для цього джерела - одержує знання,  набуває досвід, ставить мету, визначає способи і шляхи їх досягнення, переживає успіхи і невдачі, переживає  радість  і розчарування.  Все це і є психічна діяльність людини, яку вивчає наука психологія. 

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Психічне життя  людини охоплює пізнавальну  діяльність - мислення, уява, пам'ять, відчуття, сприйняття, емоційно - вольову сферу - це різноманітні  відчуття, переживання,  вольові якості людини і її поведінки. Важливим аспектом психічного життя  людини є спрямованість  людини, мотиви її дій  і  вчинків.            

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Знання психології використовуються в найрізноманітніших сферах людської діяльності.  Розрізняють психологію  загальну, вікову, педагогічну,  соціальну, спортивну, психологію праці, медичну, космічну. 

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія В той же час психологія базується на даних педагогіки, медицини, фізіології.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Вивчаючи психологію, людина пізнає себе, усвідомлює свої потреби, прагне     їх   задовольнити.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Однією  з найважливіших  духовних потреб людини є  спілкування, яке охоплює всі сфери людського життя. Особливість спілкування в його нерозривному зв'язку з діяльністю  людини. 

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Саме  під час спілкування розкривається  дійсна значущість однієї людини для іншого, виявляються симпатії і  антипатії.  Залежно від того,  якими є  взаємостосунки людей, так і складатимуться особливості спілкування  між  ними.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Спілкування - це  процес  багатоплановий, який має різні функції:

комунікативну,  інтерактивну, перцептивную.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Комунікативна функція спілкування реалізується за допомогою  словесних і безсловесних  засобів.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Інтерактивна  функція передбачає певний вплив людини на інших людей, на їх діяльність і поведінку.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Перцептивная функція - це шлях пізнання людини людиною в процесі  спілкування.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія На заняттях по психології студенти  КМК   їм.  П. И. Гаврося  мають нагоду вивчити учбовий матеріал  курсу на лекційних і практичних заняттях із застосуванням активних і інтерактивних  технологій навчання.

 

психология управления, педагогика психология, психология развития, психология работы

Мулярчук

Оксана Ондріївна,

голова комісії,

викладач анатомії

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Самостійна робота студентів в малих групах, проведення вправ і тренінгів  сприяє кращому засвоєнню  учбового матеріалу,  активізує їх пізнавальну і творчу діяльність, допомагає самореалізуватися оволодіти навиками комунікації, правилами професійної  поведінки, сприяє підвищенню самооцінки.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Навики професійного  спілкування, які студент набуває на заняттях психології, стануть в нагоді і при вивченні клінічних  дисциплін  і в подальшій  практичній   діяльності.

 

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Предмет  психології:

 • Орієнтує  майбутніх  медичних  працівників на роботу в напрямку профілактичної  медицини.

 • Допомагає  студентам визначити  роль медичного персоналу в проведенні  профілактичних заходів  серед  населення.

соціальна психологія, практична психологія, психологія особистості, вікова психологія, дитяча психологія Предмет  допомагає   студенту:

 • зрозуміти  себе  і  використовувати  можливості  особистого  зростання

 • підвищити  самооцінку

 • зрозуміти  причини   поведінкових   порушень

 • усвідомити  вплив  негативних чинників  на здоров'я  і навчитися  зменшити  цей  вплив

 • набути  навичок  професійної  поведінки  і  самоутвердження

 • навчитися   правильно  сприймати   навколишній  світ  і  самого  себе

 • дізнатися  про свої потреби і проблеми

 • зрозуміти  суть  маніпулятивної  поведінки

 • навчитися  протистояти  маніпулятивним  діям

 • зрозуміти  причини  дезадаптивної  поведінки

 • дізнатися  про  причини  втрати психічної  енергії  ( енергії  життя )  і  про  методи  її  відновлення

 • набути  навичок  управління  стресом

 • зрозуміти  причини  неефективного  спілкування

 • дізнатися  про  помилки  і  правила  комунікації

 • зрозуміти  необхідність  розвивати  навики самоутвердження

 • узнати принципи ассертивної поведінки

 • зрозуміти  критерії  оцінки  професійної   придатності

 • узнати,  чи  кожну  людину  можна навчити  навикам  емпатії

 • зрозуміти, від  яких  властивостей  особи   медика  залежать  результати  її  діяльності

 • набути  навичок  роботи  з  пацієнтом  по  проблемах  « порушена  соціальна  взаємодія»,  «порушена  адаптація», «занижена  самооцінка» « турбота,  тривога».

 

оціальна психологія, практична психологія, психологія відносин, психологія праці, психологія особистості

Психологія

 

медицинская сестра, конкурс медицинских сестер, работа медицинской сестры, реферат медицинская сестра

Коледж готує медичних фахівців з 1939 року

соціальна психологія, практична психологія

психологія особистості, вікова психологія

хирургия, язва желудка, аллергия, бронхиальная астма, кардиология

психологія відносин, психологія праці