Студенти, які навчаються у коледжі бескоштовно, гарантовано отримують роботу у Києві

медицина, народна медицина, реферати по медицині, реферати медицина

коледж, навчання студентів в коледжі

учбовий процес, коледж, навчання студентів в коледжі, мотивація студентів до навчання, якість навчання

Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося - стиль роботи, методи роботи, об'єм знань, набуття знань, контроль знань, учбовий процес, коледж, навчання студентів в коледжі

діяльність студентів, технології навчання, форми процесу засвоєння знань

отримання знань, прискореня процесу набуття знань, індивідуалізація навчання і самостійна робота студентів

официальный сайт на украинском языке

официальный сайт на русском языке

індивідуалізація навчання і самостійна робота студентів, системи навчання

Дізнайтесь більше. Навчання, робота, медичній фах, мотивація студентів до навчання, якість навчання, діяльність студентів

 

 

Про коледж

коледж, училище, медичний коледж, сестринська справа, сестринський процесс, медичний портал

Медсестри - бакалаври

медична сестра, медичне училище, сестринський процесс, гарантована робота в Києві

Медичні сестри

студенти, медичні спеціальності, медицина, гарантована робота в Києві

Фельдшери

студенти, медичні спеціальності,гарантована робота в Києві

Студенти

фельдшер, лікування, гарантована робота в Києві

Викладачі

 освіта, гарантована робота в Києві

Як поступити

Бескоштовне навчання в медичномй коледжі, гарантована робота в Києві

Зв'язок з нами

гарантована робота в Києві при навчанні в коледжі за держзамовленням

 

 

Безкоштовно

Конкурси

Учбова база

Викладання

Навчання

Практика

Випускники

Професіоналізм

Студ. містечко

Сторінка батьків

Реферати,

рецепти,

поради,

не традиц_йна медицина

На правах рекламы:

Герметизация балкона и окон от компании Вертикаль

косметология, краса, женщины, алкоголизм, очищение организма

 

Розповідь викладачів про коледж, навчання студентів в коледжі, якість навчання, досвід роботи, стиль роботи, методи роботи, об'єм знань, набуття знань, контроль знань, учбовий процес

Викладачі, керівники

учбовий процес, коледж, навчання студентів в коледжі

засвоєння знань, отримання знань, прискореня процесу набуття знань, індивідуалізація навчання і самостійна робота студентів

Колектив викладачів медичного коледжу ім. П. І. Гаврося

Росповідь викладачів про коледж, навчання студентів в коледжі, мотивація студентів до навчання, якість навчання,

ФЕЩЕНКО

Юлія Вікторівна

 Заст. директора з навчальної роботи, викладач гігієни

 

В коледжі викладається декілька десятків учбових дисциплін. Умовно їх можна розділити на загальноосвітні, до клінічні і клінічні.

Таке розділення є умовним.

На практиці, це загальний стрункий курс підготовки медичних фахівців і його краще назвати системним.

Колектив викладачів постійно вивчає досвід роботи медичних коледжів в Україні і за її межами і впроваджує все краще.

Загальноосвітні предмети розвивають у студентів самоповагу, патріотизм, гордість за свою професію, уміння працювати в медичному колективі і професіонально спілкуватися з пацієнтами, а також відповідально, з любов'ю і почуттям обов'язку виконувати свою роботу, розвивають здатність творчо думати, підвищують мотивацію до навчання.

До клінічні дисципліни створюють фундамент медичних знань, без яких неможливо освоїти і зрозуміти клінічні дисципліни.

Клінічні ж дисципліни і практика готують студентів до самостійної виробничої діяльності.

Таким чином випускники більш впевнено і професійно починають свою трудову діяльність в лікувально-профілактичних установах України. І не тільки в Україні.

Студенти, які навчаються у коледжі безкоштовно, гарантовано отримують роботу у Києві.

На день зустрічі випускників в коледжі можна зустріти медичних працівників з багатьох дальніх країн. Серед наших випускників є професори, керівники медичних установ, вчені. Детально про наших викладачів і учбові предмети читайте на сторінках "Викладання"

здравоохранение

Навчання і виховання майбутніх фахівців в коледжі реалізується через систему організаційних, навчально-методичних заходів.

Як відомо, зараз на перший план виступає гуманістична спрямованість в організації учбово-виховного процесу.

Бурхливий і неоднозначний теперішній час не може не відобразитися на системі освіти.

Сьогодні, на жаль, об'єм знань, що надаються студенту, перевищує всі допустимі норми сприйняття професійної інформації.

Криза в освіті, яка визнана всіма країнами, вимагає істотного реформування цієї відповідальної ланки розвитку будь-якої держави.   У зв'язку з цими пріоритетними напрямами організаційної роботи в коледжі були упроваджені в учбовий процес нормативно – правові документи, які стали основою для впровадження сучасних технологій навчання.

Вибір освітньої технології - це завжди вибір актуальних напрямів методичного забезпечення учбового процесу взагалі і кожного конкретного заняття зокрема, з обов'язковим вибором тактики роботи з кожним студентом.

 

Росповідь викладачів - системна робота, робота викладачів, робота студентів, досвід роботи, стиль роботи, методи роботи, об'єм знань, набуття знань, контроль знань, учбовий процес

ПАШКОВА

Ірина Олександрівна

Методист

Цей стиль роботи для колективу коледжу став ключовим.

В коледжі ведеться значна робота по удосконаленню і упровадженню нових науково - методичних розробок в учбовий процес.

Постійно вивчаються і вводяться в учбовий процес світові досягнення. Виходячи з цього, за основу методичної роботи в коледжі були узяті вимоги законодавства про освіту: закон України “Про освіту”, закон “Про мову України”, Державна Національна програма “Освіта”. В умовах теперішнього часу, коли повний зміст навчання і методологія навчання повинні бути наближеними до вимог болонського процесу, головним механізмом управління “змістом освіти” є науково – обґрунтований методологічний підхід до підготовки нормативно - методичної учбової документації.

Головним напрямком роботи є підвищення оптимізації учбового процесу, який включає методичні і організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання.  Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття методичною документацією, яка дає можливість зробити акцент на індивідуальному  навчанні (проблемні лекції, професіонально спрямовані практичні завдання і тому подібне), удосконалюється забезпечення інтеграції науково - природних дисциплін в професійно направлене навчання, повсякденно контролюються знання студентів і це є одним з основних елементів визначення якості підготовки фахівців.

Вдосконалений рейтинго - модульний контроль знань є один з принципів реформування медичної і фармацевтичної освіти в Україні в контексті болонського процесу.

Таким чином, реалізований комплексний, систематичний підхід в рішенні проблеми якості навчання, який базується на стандартах, критеріях і вимогах, які були пов'язані із здійсненням ефективних методик навчання, як то, ділові (імітаційні) ігри тестовий комп'ютерний  контроль знань, професійно спрямовані ситуаційні задачі і тому подібне.   
Така творча робота колективу викладачів необхідна - постійно забезпечувати новітніми робочими учбовими програмами весь учбовий процес.

Також постійно в полі зору керівництва залишається питання методичного забезпечення самостійної роботи студентів, особливо позаудіторної. Актуальність цієї проблеми залишатиметься ще довгий час, оскільки світова наука свідчить - не існує інших шляхів оволодіння знаннями і уміннями, ніж самостійна пізнавальна діяльність студентів.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів - копітка робота, і робота не одноразова, а щоденна.
Протягом останніх років контроль знань, особливо теоретичних, проводився методом тестування.
Цей метод найпоширеніший в освіті, але має істотний недолік - ми не чуємо студента. За межами окремих питань, які відзначені в тестах, ми не бачимо рівень розумових умінь, які для медпрацівника не менше важливі ніж уміння виконати той або інший навик.
Питання контролю знань не нове, але настільки серйозне в сучасний момент, що в багатьох розвинених країнах воно, мабуть, найбільш обговорюване. І при цьому головне, щоб тести (як будь-які контролюючі методичні форми) відповідали кваліфікаційним вимогам майбутнього фахівця і в першу чергу перевіряли готовність до праці, а не кількість теоретичних знань.

У зв'язку із змінами вимог до фахівців, потрібно також змінювати і систему контролю знань.
Процеси перебудови змісту освіти передбачають в перспективі уніфікувати принципи і технології навчання в рамках світового освітнього простору. Це в першу чергу стосується контролю якості підготовки фахівця.
Перехід на сімейну медицину і наближення первинної медичної допомоги до населення, вимусили переглянути роль фельдшерско - акушерських  пунктів в державній системі охорони здоров'я і, тому спеціальність фельдшера зараз в нашій країні буде дуже необхідна. Для нас це є сигналом - забезпечити якість підготовки цих фахівців. Бо, що гріха таїти, наші фельдшери дуже часто прямували на роботу на медсестринські посади. І ми дещо втратили в їх підготовці.
Задачі підвищення якості навчання, які стоять перед колективом коледжу щорічно, вимагають рішення і удосконалення цілого ряду дидактичних проблем.

Однією з них є інтеграція змісту навчання.
В коледжі протягом значного періоду надавалося багато уваги роз'ясненню і введенню цього методологічного напряму в учбовий процес. І сьогодні можна казати що питання інтеграції науково - природних дисциплін в зміст навчання професіонально - спрямованих предметів майже вирішений.
Лекційні і практичні заняття мають структуру міжпредметних зв'язків, що значно підвищує оптимізацію учбового процесу і, що не менш важливо, забезпечують основу для поліпшення “виживання знань”.
А якщо подивитися на проблему інтеграції в контексті болонського процесу і вступу України до Європейського союзу, то інтегрованість навчання є основним дидактичним принципом професійної орієнтації учбового процесу.
Систему підготовки фахівця  медицини не можна визначити повноцінною, якщо вона не включає елементи проблеми.
Сучасна медична література все більш і більш звертає увагу на проблемний метод в навчанні, як могутній чинник, що підвищує мотивацію студентів до навчання, робить цей процес більш демократичним і індивідуальним - це головні і давні напрями педагогіки.
На них була побудована педагогічна теорія Марії Монтоєссорі, будували свої системи навчання    В. Сухомлінській, А. Макаренко інші.
Тому в коледжі загострена увага на індивідуальному підході в організаційно - учбовій системі.
Декілька слів про поняття «індивідуалізація навчання» і «самостійна робота». Це різні форми одного процесу.
Якщо самостійна робота студентів давно вивчається і постійно удосконалюється і є визначні досягнення, то індивідуалізація навчання потребує більш конкретного розуміння і в цьому напрямі ведеться постійна робота.
Ще одне питання учбового процесу, це умови життя студентів. Вступ до коледжу є вступом до дорослого життя.
На цих передумовах особливе значення для нас, як навчального закладу, в якому студентська молодь складає особливу соціальну групу, важливе значення набуває процес адаптації.
Адаптація - процес складний. Необхідно враховувати індивідуальність студента, його прагнення до самоствердження і ще багато рис, які характеризують його, як особу.
В коледжі в цьому напрямі багато робиться: створений інститут класного керівника, на якого і лягає основна робота із студентами.
Якщо подивитися на ті зміни, які відбуваються в освіті і на ті, які ще відбуватимуться, то коледжу необхідні професійно грамотні викладачі, які йдуть в ногу з медичною і педагогічною наукою. Саме такі викладачі - фахівці і працюють в коледжі.
В коледжі підтримується принцип безперервної освіти для викладачів і ця робота дозволяє їм одними з перших опановуватися новітніми технологіями навчання майбутніх медиків. Поза сумнівом, завдяки цьому (але не тільки цьому) з кожним роком навчання для студентів стає все більш легким і ефективним.
Таким чином в коледжі проводиться постійна, системна робота, яка забезпечує учбовий процес відповідно сучасним вимогам.


Методист В.О. Пашкова.

робота викладачів, робота студентів, досвід роботи, стиль роботи, методи роботи, об'єм знань

Безкоштовне навчання + робота в Києві. Подробиці тут

 

медична сестра, конкурс медицинских сестер, робота медицинской сестры, реферат медична сестра

Коледж готує медичних фахівців з 1939 року

набуття знань, контроль знань, учбовий процес, коледж, навчання студентів в коледжі

мотивація студентів до навчання, якість навчання

хірургія, виразка шлунку, алергія, бронхиальная астма, кардиология

медичні сайти, медичний форум,системна робота, робота викладачів, робота студентів