мікробіологія (ми їмо, нас їдять)

медицина, народная медицина, рефераты по медицине, рефераты медицина

офтальмологія (чому очі волошкові)

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатика

Мікробіологія, хірургія, медична інформатика, анатомія, фізіологія, психологія, акушерство. Повна стаття

Мікробіологія, хірургія, медична інформатика, анатомія, фізіологія, психологія, акушерство

педиатрия, хирургия, детская психиатрия, урология, планирование семьи

официальный сайт на украинском языке

официальный сайт на русском языке

анатомія, фізіологія, психологія, акушерство. Повна стаття

8 044 497 1171 Дізнайтесь більше. хірургія, медична інформатика, анатомія, фізіологія, психологія, гінекологія, акушерство

 

 

Про коледж

Психологія, анатомія, гінекологія, хірургія, медична інформатика

Медсестри - бакалаври

Психологія, анатомія, гінекологія, хірургія, медична інформатика

Медичні сестри

Психологія, анатомія, гінекологія, хірургія, медична інформатика

Фельдшери

Психологія, анатомія, гінекологія, хірургія, медична інформатика

Студенти

Психологія, анатомія, гінекологія, хірургія, медична інформатика

Викладачі

Психологія, анатомія, гінекологія, хірургія, медична інформатика

Як поступити

Психологія, анатомія, гінекологія, хірургія, медична інформатика

Зв'язок з нами

Психологія, анатомія, гінекологія, хірургія, медична інформатика

 

Безкоштовно

Конкурси

Учбова база

Викладання

Навчання

Практика

Випускники

Професіоналізм

Студ. містечко

Сторінка батьків

Реферати,

рецепти,

поради,

не традиц_йна медицина

 

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаСоціологія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаПсихологія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаМікробіологія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаАнатомія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаФізіологія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаСестринська справа

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаХірургія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаПедіатрія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаОфтальмологія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаДерматологія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаАкушерство

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаГінекологія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаФізіотерапія

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатикаМедична інформатика

косметология, красота, женщины, алкоголизм, очищение организма

 

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатика

Досвідчені викладачі зробили навчання легким та цікавим

хірургія, медична інформатика, анатомія, фізіологія, психологія, гінекологія, акушерство

Головне завдання курсів філософії, соціології та економічної теорії, - дати практичні знання і уміння

Головне завдання курсів філософії, соціології та економічної теорії, на основі новітніх методик навчання - дати практичні знання і уміння. Курс дозволяє студентам зрозуміти необхідність застосування знань філософії в практичній медичній діяльності, моральні основи психологічної і терапевтичної допомоги пацієнтам. Досвід підказує, що безліч самих різноманітних життєвих поглядів давно поєднані в струнку філософську науку.

Практично засвоїти їх не складно.

Повна стаття

Психологія. Навики комунікації

Психологія. Навики і уміння, якими студент може оволодіти у ході вивчення психології, розглядається, як можливість упровадження мед сестринського процесу в практичну медицину.

Навики комунікації допоможуть майбутнім медикам навчати пацієнтів здоровому способу життя, адаптивним формам поведінки, надавати психологічну підтримку. Навики професійного спілкування, якими студент оволодіє на практичних заняттях з психології, будуть необхідними і при вивченні клінічних дисциплін і в подальшій практичній роботі з пацієнтами. Повна стаття

Мікробіологія. Є корисні мікроорганізми, які допомагають нам засвоювати їжу, але є і збудники тяжких захворювань

Мікробіологія - це наука про дуже малі, невидимі неозброєним оком живі істоти, названі мікроорганізмами, або мікробами. Мікроби  являють собою найбільшу за кількістю та дуже різноманітну групу організмів, які населяють Землю.

Є корисні мікроорганізми, які допомагають нам засвоювати їжу, але є і збудники тяжких захворювань. Ця наука є основою для всіх клінічних та медико-профілактичних дисциплін, оскільки вона сприяє логічному сприйманню цих предметів і формує клінічне мислення.

Повна стаття

Анатомія і фізіологія. Без Анатомії і фізіології немає ні хірургії, ні терапії, а є тільки прикмети та забобони

Анатомія і фізіологія вивчають форму, будову окремих органів людини, систем організму, закономірності функціонування органів, тканин, цілісного організму та взаємодію живих організмів з навколишнім середовищем. Можна сказати, що без цих наук немає ні хірургії, ні терапії, а є тільки прикмети та забобони. Досконалі знання будови тіла - невід'ємна умова розуміння функціонування здорового і хворого організму, причин розвитку хвороб, заходів щодо їхнього усунення. Анатомія є однією з найдавніших природничих наук. Першу відому книжку з анатомії написав китайський імператор Гванг Ті три тисячі років тому.

Повна стаття

Сестринська справа - це самостійна наука ы самостійна професія. Але усі без винятку медичні фахівці повинні володіти знаннями та навичками догляду за хворими

Сестринська справа - це самостійна наука і самостійна професія. Але усі без винятку медичні фахівці повинні володіти знаннями та навичками догляду за хворими. Зрозуміло, що лікування не буде ефективним без належного догляду, підтримки хворого, здорового способу життя, правильного харчування у період одужання та після лікування. Основне завдання учбової програми - засвоєння теоретичних знань та умінь при спостереженні і догляді за хворими, виконанні сестринських маніпуляцій, профілактиці захворювань, наданні невідкладної допомоги із застосуванням правил професійної етики і деонтології, а також формування активної позиції самих студентів щодо здорового способу життя.

Повна стаття

Хірургія. Хірургія - це рукодійство, ремесло.

Хірургія. Хірургія - це рукодійство, ремесло.

Постійно збільшуються можливості хірургів.

Широко використовуються інструменти, прилади, що полегшують виконання операцій: лазерний і плазмовий скальпель, ультразвукові установки, різноманітна апаратура.
Тому хірургічний метод лікування має велике значення в клінічній медицині. Одну четверть захворювань складають хірургічні хвороби. Це захворювання, для яких операція є єдиним надійним лікувальним заходом.

Повна стаття

Педіатрія – лікування дітей

Педіатрія.

Педіатрія – галузь клінічної медицини, яка вивчає причини виникнення, механізм розвитку, особливості клінічних проявів, лікування і профілактики захворювань в період дитинства з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей організму дитини.

Початок розвитку педіатричних знань відноситься до глибокої стародавності. Медичне обслуговування дітей проводилось з найдавніших часів існування людства на планеті. Пильна увага приділялась цьому питанню в часи Київської Русі, куди знання та досвід медичного обслуговування дітей проникали з Греції та Риму.

Повна стаття

Офтальмологія

Офтальмологія. Орган зору є найважливішим знаряддям пізнання зовнішнього світу. Основна інформація про навколишню дійсність поступає в мозок саме через цей аналізатор. Всі органи чуття, у тому числі зоровий аналізатор, функціонують як прилади для сприйняття сигналів. Око посилає в мозок інформацію, яка через ланцюг електрофізіологічних імпульсів кодується в нервову активність. Сигнали, що поступають в кору головного мозку, аналізуються і синтезуються в зоровий образ. Око - це дистантный аналізатор вищого порядку.

Повна стаття

Дерматологія. дерматологічні патології

Дерматовенерологія – це наука, яка вивчає хвороби шкіри та захворювання, що передаються статевим шляхом.

Молодший медичний спеціаліст повинен бути обізнаний з основами дерматологічної патології. А саме: з етіологією найбільш розповсюджених  хвороб з їх клінічними проявами, перебігом, впливом на загальний стан хворого, основними принципами лікування, прогнозом тощо. Тоді він свідомо, зі знаннями справи, виконуватиме свої  професійні обов’язки, працюючи в системі дерматовенерологічної служби чи навіть в інших  галузях медицини.

Повна стаття

Акушерство та гінекологія

Акушерство та гінекологія одна  з  найдавніших медичних дисциплін.  Історія акушерства являє одну із  сторінок історії культури та цивілізації    людства.  

Однією  з ознак соціалізації, безумовно, варто вважати виникнення взаємодопомоги, в тому числі при хворобах, травмах  і  в  першу  чергу при  пологах.  Акушерська  допомога на ранніх етапах розвитку суспільства перебувала виключно у руках жінок – акушерок ( повитух ).  В Україні першими лікарями були ворожки  і знахарі – відуни  і  чудесники. 

Повна стаття

Фізіотерапія.  Науково – технічний прогрес змінив умови життя людей.

Фізіотерапія.  Науково – технічний прогрес змінив умови життя людей.
Місце фізичної праці все частіше заступає діяльністю, яка потребує великих розумових і емоційних навантажень при незначній м'язовій роботі. Разом з благами науково-технічного прогресу в наше життя прийшли і його негативні сторони: гіпокінезія і нервово-психічні перенапруження, які обумовлюють масове розповсюдження ожиріння і шкідливих звичок - куріння, наркотики і зловживання спиртними напоями. Оскільки ці чинники збільшують можливість захворювань, їх називають чинниками ризику.

Повна стаття

Медична інформатика

Медична інформатика. Підвищення комп'ютерної освіченості студента-медика необхідне для інтенсифікації праці в його майбутній професійній діяльності. В процесі навчання студенти повинні навчитися кваліфіковано використовувати обчислювальну техніку для учбової, наукової, інформаційної, діагностичної і лікувальної мети. Уміння використовувати інформаційні технології стає одним з найважливіших  професійних навиків медика. Можна сказати, без застосування комп'ютерів вилікувати багато хвороб неможливо.

Повна стаття

хірургія, медична інформатика, анатомія, фізіологія, психологія, гінекологія, акушерство

Психологія, Анатомія і фізіологія, Акушерство, Мікробіологія, Хірургія, Медична інформатика

 

медицинская сестра, конкурс медицинских сестер, работа медицинской сестры, реферат медицинская сестра

Коледж готує медичних фахівців з 1939 року

гінекологія (першими лікарями були ворожки і знахарі)

Повна стаття. Викладачі зробили навчання легким та цікавим: хірургія - це рукодійство

хирургия, язва желудка, аллергия, бронхиальная астма, кардиология

анатомія людини, психологія в практичній роботі