Правила прийому

медицина, народная медицина, рефераты по медицине, рефераты медицина

Київський медичний коледж ім. П.І. Гаврося – акредитований Вищий навчальний заклад

Київський медичний коледж ім. П.І. Гаврося – акредитований Вищий навчальний заклад

Киевский медицинский колледж имени П. И. Гаврося

Правила прийому

педиатрия, хирургия, детская психиатрия, урология, планирование семьи

официальный сайт на украинском языке

официальный сайт на русском языке

энциклопедия, здоровое питание, правильное питание

8 044 497 1171 Дізнайтесь більше. Навчання, робота, медичній фах

 

 

Про коледж

колледж, училище, медицинский колледж, сестринское дело, сестринский процесс, медицинский портал

Медсестри - бакалаври

медицинская сестра, медицинское училище, сестринский процесс, высшее образование, высшее медицинское образование

Медичні сестри

студенты, медицинские специальности, медицина, здоровье, сестринский уход, работа для студентов

Фельдшери

студенты, медицинские специальности, медицина, здоровье, сестринский уход, работа для студентов

Студенти

фельдшер, лечение, лечебное дело, здоровье, диагноз

Викладачі

преподаватели, тренеры, образование, обучение, учеба, специальность

Як поступити

как поступить, экзамены, без экзаменов, платно, бесплатно

Зв'язок з нами

связь с нами, карта, телефоны, адреса, справояник

 

Безкоштовно

Конкурси

Учбова база

Викладання

Навчання

Практика

Випускники

Професіоналізм

Студ. містечко

Сторінка батьків

Реферати,

рецепти,

поради,

не традиц_йна медицина

 

 

косметология, красота, женщины, алкоголизм, очищение организма

 

 

             «П о г о д ж е н о»                                                               «З а т в е р д ж е н о»   

«____»_______________2009 р.                           «____»_____________2009 р.                                          

Заступник Міністра                                                    Директор КМК ім.П.І.Гаврося

____________Т.В.Фініков                                ___________   _Л.Г.Підмогильна                                        

    

ПРАВИЛА   ПРИЙОМУ

до Київського медичного коледжу

   ім. П.І.Гаврося у 2010 році

       Провадження  освітньої діяльності у Київському медичному коледжі ім. П.І.Гаврося здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України серія АВ № 328553 від 25.05.2007 року, до 24.04.2012 року.

       Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського медичного коледжу ім. П.І.Гаврося відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки № 873 від 18 вересня 2009 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 року за № 930/16946.

І. Загальні положення

      1.1. Вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації – Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося оголошує набір на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

- 5.12010101 Лікувальна справа, запланований обсяг – 60;

- 5.12010102 Сестринська справа, запланований обсяг – 60;

- 5.12020101 Фармація, запланований обсяг -  30.

       1.2. До Київського медичного коледжу ім. П.І.Гаврося приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

        1.3. Прийом до Київського медичного коледжу ім. П.І.Гаврося на всі спеціальності здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

        2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

        2.2. Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення, відрахування та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

        3.1.Фінансування підготовки фахівців у Київському медичному коледжі ім. П.І.Гаврося здійснюється:

- за рахунок видатків бюджету м. Києва – за державним замовленням;     

- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

        3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

        3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров»я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

       4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

1. Початок прийому заяв та документів

15 липня 2010 р.

2. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить коледж

22 липня 2010 р.

3. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2010 р.

4. Строки проведення вступних екзаменів для осіб, що не проходили ЗНО і мають таке право

З 23 до 31 липня 2010 р.

5. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

Не пізніше 1 серпня 2010 р.

6. Термін зарахування вступників

- за державним замовленням – не пізніше 10 серпня 2010 р.;

- за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2010 р.

 

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до коледжу

       5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до КМК ім. П.І.Гаврося, в якій вказують спеціальність та форму навчання.

        5.2. До заяви вступник додає:

- документ про повну загальну освіту (атестат і додаток до нього), або його копію;

- сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий в поточному році, або його копію;

- медичну довідку за формою 086, або її копію;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

- довідку про ідентифікаційний код;

- 2 поштових конверта з марками;

- витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи)

        Перераховані документи подаються в приймальну комісію в мякій папці світлого кольору

5.3.  Вступники, які вступають в КМК ім. П.І.Гаврося подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів: української мови і літератури та біології (або хімії) для конкурсного відбору щодо вступу на всі спеціальності. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче 124-х, до участі у конкурсному відборі не допускаються.

5.4. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у коледжі.

5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у коледжі:

- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

         5.6. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру та участі вступників у зовнішньому незалежному оцінюванні Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови абітурієнтам щодо їх участі у конкурсі та зарахуванні на навчання. У разі зарахування таких абітурієнтів наказ про зарахування анулюється.

         5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.9. Паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про  народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто.

5.10. Усі копії документів завіряються за оригіналами відповідальним секретарем приймальної комісії коледжу, або в установленому законодавством порядку.

5.11. Документи, що дають право на вступ поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред'являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

  6.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до КМК ім. П.І.Гаврося для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого в поточному році, з української мови та літератури і біології (або хімії). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124.

        При вступі на навчання за спеціальностями «Лікувальна справа» (фельдшер) та «Сестринська справа» (медична сестра) враховуються бали з предметів:

-        українська мова і література

-        біологія (профільний)

при вступі за спеціальністю «Фармація» (фармацевт):

-        українська мова і література

-        хімія (профільний)

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою) шляхом додавання до суми балів сертифіката з конкурсних предметів (результатів вступних випробувань). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12» (При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія).

6.3. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється як сума балів визначених правилами прийому до коледжу предметів із сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, результатів вступних екзаменів у передбачених цими правилами випадках, що оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

          6.4. Особи, які без поважних причин не зявилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

          6.5. Апеляції на результати вступних екзаменів розглядає апеляційна комісія КМК ім. П.І.Гаврося в день одержання зазначених результатів.

VII. Зарахування за співбесідою

 7.1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не менше 124.

VIII. Зарахування вступників, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

         8.1. Учасники міжнародних олімпіад, призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, які визначені профільними для вступу на відповідні спеціальності (біологія з екологією при вступі на спеціальності, для яких профільними визначено предмети «Біологія», «Хімія») зараховуються до КМК ім. П.І.Гаврося при умові подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого рівня

        8.2. Таке право надається призерам Всеукраїнських та учасникам міжнародних олімпіад, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

IX. Зарахування поза конкурсом

       9.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

       9.2. Зазначені абітурієнти зараховуються поза конкурсом лише при умові подання оригіналів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить вищий навчальний заклад)  не нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів та інших документів, що засвідчують право на прийом поза конкурсом.

Х. Право на першочергове зарахування

        10.1. Право на першочергове зарахування до коледжу мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 р. № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 р. «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою або срібною медаллю;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

ХІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

       11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;

особи, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

особи, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів;

особи, які зараховуються за конкурсом.

       11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

       11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, що проводить вищий навчальний заклад) з конкурсних предметів, середній бал документа про повну загальну середню освіту;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність визначних успіхів у вивченні профільних предметів із зазначенням предмета та олімпіади;

наявність права на першочергове зарахування.

       11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.

ХІІ. Надання рекомендацій для зарахування

       12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Рекомендації на зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

       12.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії.

       12.3. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

ХІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

       13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, впродовж п’яти календарних днів після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії.

       13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (у тому числі у різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

       13.3. Особи, які в установлений строк (п’ять календарних днів) не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

ХІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

        14.1. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів) приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

оголошує списки рекомендованих раніше вступників, які виконали вимоги для зарахування;

відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.

        14.2. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб – 25 серпня.

        14.3. Коригування рекомендацій до зарахування може здійснюватися приймальною комісією протягом встановленого строку зарахування відповідних категорій вступників.

        14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу 12 цих Правил.

ХV. Наказ про зарахування

        15.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу.

       15.2. Накази про зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти надсилаються до Міністерства освіти і науки України у паперовому та електронному варіантах, та в електронному варіанті Українському центру оцінювання якості освіти.

ХVІ. Додаткове зарахування до коледжу та зберігання робіт вступників

         16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив коледж і не пройшли за конкурсом на навчання.

16.2. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

ХVІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу за направленням головного редактора погодженого з головою приймальної комісії.

17.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

 

 

            Відповідальний секретар

            приймальної комісії                                 О.А.Мулярчук

 

 

 


 

Додаток 1 до Правил прийому до Київського медичного коледжу ім. П.І.Гаврося

 

 Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки(спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

 

Галузь знань

Спеціальності

Заплановані

обсяги

Нормативні

терміни

навчання

Вартість одного року навчання, грн..

Шифр

Наймену-вання

Код

Назва

Денна

Денна

Денна

1201

Медицина

5.12010101

Лікувальна справа

60

2 роки 6 місяців

4400

1201

Медицина

5.12010102

Сестринська справа

60

3 роки

4400

1202

Фармація

5.12020101

Фармація

30

2 роки

7200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Правил прийому до Київського медичного коледжу ім. П.І.Гаврося

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Код

Лікувальна справа

5.12010101

1.Українська мова та література

2.Біологія

профільний

 

профільний

124

 

124

Сестринська справа

5.12010102

1.Українська мова та література

2.Біологія

профільний

 

профільний

124

 

124

Фармація

5.12020101

1.Українська мова та література

2.Хімія

профільний

 

профільний

124

 

124

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинская сестра, конкурс медицинских сестер, работа медицинской сестры, реферат медицинская сестра

Коледж готує медичних фахівців з 1939 року

Київський медичний коледж ім. П.І. Гаврося – акредитований Вищий навчальний заклад

Київський медичний коледж ім. П.І. Гаврося – акредитований Вищий навчальний заклад

хирургия, язва желудка, аллергия, бронхиальная астма, кардиология

Правила прийому